Ngày lễ Thánh Andrew năm 2015

Ngày lễ Thánh Andrew năm 2015
St Andrew’s Day là ngày lễ Saint Andrew được tổ chức vào ngày 30 tháng 11 hàng năm. Đây cũng được coi như ngày Quốc Khánh của Scotland. Thánh Andrew là một trong 12 tông đồ của Chúa đã trở thành Thánh chủ của Scotland. Người ta nói rằng một số xương cốt của Thánh Andrew đã được đưa về nơi mà ngày nay chúng ta gọi là St. Andrew in Fife từ thế kỷ thứ tư. Từ thời trung cổ thánh giá hình chữ X được coi là thánh giá mà Thánh Andrew bị đóng đinh treo trên đó. Vì thế nó trở thành quốc huy của Scotland.

Để kỷ niệm cho ngày lễ này trang chủ Google Vương quốc Anh đã đăng logo mới này.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post