Xem tập tin định dạng mở theo kiểu HTML

Google đã hỗ trợ xem theo kiểu HTML tập tin định dạng tài liệu mở của Microsoft ( Office Open XML formats ) trong Gmail và trong kết quả tìm kiếm của mình. Bạn có thể xem kiểu HTML các tập tin dạng docx, xslx, pptx.

Tuy nhiên Google Docs vẫn chưa hỗ trợ các định dạng trên, bạn có thể mở chúng bằng các dịch vụ trực tuyến khác như Zamzar, Zoho Writer hoặc dùng các phần mềm như OpenOffice 3.0, Microsoft Office 2007 hoặc Microsoft Office Compatibility Pack để chuyển sang các định dạng thông dụng khác.Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post