Google Forum Search

Đây không phải là dịch vụ mới của Google mà chỉ là phần mở rộng của Google Groups mà thôi. Nếu như trước đây Google Groups chỉ là công cụ giúp mọi người lập 1 diễn đàn nhỏ để trao đổi công việc và nó cũng chỉ gỗ trợ tìm kiếm trong các trang của Google Groups mà thôi. Nhưng với sự thay đổi mới thì Google cho phép người dùng tìm kiếm các diễn đàn khác Google Groups, như vậy có thể hiểu rằng Google đã cho phép ta tìm kiếm ở quy mô lớn hơn.
Thử nghiệm tìm kiếm với Tôi Yêu Google.Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post