Kỷ niệm sinh nhật Ľudovít Štúr


Trên trang chủ Google Slovakia có cho đăng logo kyỷ niệm sinh nhật lần thứ 193 của Ľudovít Štúr - nhà chính trị, nhà văn, nhà ngôn ngữ học, nhà báo, thầy giáo Slovak, người đã cống hiến tâm sức, góp phần cho việc bảo vệ và phát triển tiếng Slovak.Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post