Google Street View có mặt ở Tây Ban Nha

Google Maps vừa bổ sung thêm Tây Ban Nha vào danh sách các nước có hỗ trợ chức năng Street View của mình, cụ thể có các thành phố như Madrid, Barcelona, Valencia và Seville.

Xem Bản đồ cỡ lớn hơnHung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post