Quốc khánh Thổ Nhĩ Kỳ


Hôm nay, trên trang chủ Google Thổ Nhĩ Kỳ có đăng logo mừng Ngày quốc khánh của quốc gia này ( 29/10 ).
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post