Gmail: Kiểm soát nâng cao tính năng IMAP

Gmail lại vừa bổ sung tính năng kiểm soát nâng cao tính năng IMAP ( Advanced IMAP Controls ) trong thẻ Labs. Với tính năng mới này chúng ta có thể chọn các thư ở các nhãn khác nhau để tải về thông qua IMAP, đây cũng là cách thức lọc thư cho từng nhãn tùy theo tính chất quan trọng của nhãn đó mà bạn sẽ quyết định ưu tiên nhãn nào hơn.


Để sử dụng bạn phải dùng trình duyệt Firefox, IE7 hay Chrome với phiên bản mới của Gmail, vào Settings > Labs chọn Enable ở mục Advanced IMAP Controls và bấm Save Changes. Tiếp tục chuyển sang thẻ Labels để ta chọn thư của các nhãn sẽ được tải về.
Lưu ý: Tuy Gmail giao diện tiếng Việt chưa có thẻ Labs nhưng ta vẫn có thể sử dung tính năng mới Advanced IMAP Controls này bằng cách chuyển Gmail qua giao diện tiếng Anh để thiết lập rồi quay lại tiếng Việt để sử dụng.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post