Lễ Tạ ơn ở Canada


Lễ Tạ ơn hay Thanksgiving ở Canada được tổ chức vào ngày thứ Hai của tuần thứ hai trong tháng Mười, đây là ngày lễ cảm ơn Chúa sau khi kết thúc vụ thu hoạch.
Trên trang chủ Google Canada có đăng logo với biểu tượng chiếc bánh có hình chiếc lá được thay thế cho chữ o thứ 2 trong chữ Google.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post