Cách người ta tạo ra logo Olympic 2008

Có lẽ khi Olympic đã kết thúc thì mình mới dám giới thiệu 1 đoạn video trên YouTube mô tả cách mà người ta tạo ra logo của Olympic

Xem đoạn video ở dưới nhéHung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post