Yahoo! Vietnam nhận huy chương

Không phải Yahoo! Vietnam được nhận huy chương Olympic mà trang chủ Yahoo! Vietnam đã thay logo mới trong đó có biểu tượng vận động viên nhận huy chương.

Trước đó mình có viết 1 bài nói về các logo của Yahoo! về Olympic 2008 này tại đây.Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post