Quản lý sổ địa chỉ trong Gmail tốt hơn

Qua thu thập ý kiến người dùng, kể từ nay Sổ địa chỉ của Gmail đã bỏ đi tính năng tự động lưu lại địa chỉ email mà không có trong địa chỉ của chúng ta. Nhưng mình nghĩ rằng đây là tính năng hay đấy chứ! Nếu mà ta quên người đã liên lạc với ta lần đầu thì sẽ được Gmail gợi ý cho ta khi muốn viết thư với họ. Nhưng có lẽ vì nhiều lý do về vấn đề quản lý danh bạ nên Google đã bỏ tính năng này.


Để loại bỏ tính năng này bạn hãy đăng nhập Gmail ( nhớ đăng nhập trên Firefox và sử dụng Gmail phiên bản mới nhé ), vào sổ địa chỉ, rồi bỏ chọn Automatically move suggested contacts into My Contacts if I frequently email them đi là xong.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post