Khuân mẫu cho Google Docs

Nhận thấy người dùng luôn luôn muốn làm mới, trang trí cho các tài liệu cũng như nhưng lá thử của mình trong cuộc sống. Để đáp ứng tốt nhất cho người sử dụng Google Docs 3 ký sư Valerie Blechar, Sarah Beth Eisinger, Grant Dasher đã
thiết kế một số mẫu ( template ) cho cộng đồng sử dụng Google Docs. Bạn có thể sử dụng các khuân mẫu tại Google Docs Template Gallery.
Một cách khác là bạn đăng nhập vào tài khoản Gooogle Docs, tạo một tài liệu mới từ thực đơn News rồi chọn From Template... để chọn 1 khuân mẫu mới.Tại Google Docs Template Gallery bạn có thể chọn các mẫu cho Văn bản, Bảng tính điện tử hay Bản trình bày, bạn sẽ có 309 mẫu để bạn tha hồ lựa chọn.


Muốn sử dụng thì bấm vào nút Use this template để sử dụng.
Lưu ý: Để sử dụng thì bạn phải chuyển sang giao diện tiếng Anh.
Sau đây là 2 câu chuyện liên quan đến các mẫu này


Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post