Quốc khánh Cộng hòa Pháp


Hôm 14/7 vừa qua Google Pháp đã kỷ niệm ngày quốc khánh của mình bằng việc đăng 1 logo mang đậm tính truyền thống của nước Pháp.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post