Google Docs for Feeds

Google Docs có tính năng mới khá hay đó là cho phép người dùng sử dụng bảng tính để theo dõi các tin qua Feeds. Có lẽ nói nhiều không bằng tận mắt trông thấy.

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post