Chat trên iPhone

Theo thông báo trên Google Talkabout thì chúng ta có thể sử dụng Google Talk ngay trên trình duyệt iPhone mà không phải cài đặt thêm bất kỳ một phần mềm nào, công việc của bạn là truy cập vào trang http://www.google.com/talk để có thể sử dụng ngay.




Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post