Quốc khánh nước Mỹ


Trong ngày 14-7 Google đã kỷ niệm quốc khánh nước Mỹ ( 4-7-1776 - 4-7-2008 ) với logo hoàn toàn mới mô tả sự huyền ảo của pháo hoa.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post