Logo 23 ngày với YouTube


Hòa vào không ký chung của Euro 2008, mấy ngày hôm nay trang YouTube ở một vài nước ở khu vực châu Âu như Ba Lan, Vương Quốc Anh, Nga, Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Ai Len, Italy,Hà Lan đã dưa ra,logo cho sự kiện này.

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post