Tăng cường cho chức năng chat trong Gmail

Sau một thời gian thử nghiệm lấy ý kiến của người dùng, Gmail sắp cho ra mắt tính năng cho công cụ chat cả mình, Gmail sẽ mở rộng không gian hộp thoại chat và cho phép chat theo thẻ ( tab ), chat trong các thư của nhóm...
Mình chỉ giới thiệu sơ qua thế thôi, còn rất nhiều tính năng hay chờ bạn khám phá. Bây giờ chúng ta chỉ có đợi ngày chức năng mới đi vào hoạt động mà thôi.
Bạn có thể xem các hình ảnh minh họa dưới đây được trích từ Gmail blog.

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post