Facesaerch - Tìm kiếm chân dung

Qua theo dõi Google Code blog mình thấy hôm thứ 4 ( Wednesday, June 04, 2008 ), Google có thử nghiệm dịch vụ tìm kiếm chân dung. Bạn truy cập vào trang Facesaerch, gõ tên người cần tìm, lập tức Google trả về kết quả.
Có 1 điểm hay là các kết quả trả về được sắp xếp dưới dạng Slide nên rất thuận tiện.
Ví dụ Seach với từ khóa "beckham"

Có 1 điều thú vị là ta chuyển qua giữa các kết quả bằng thanh kéo hoặc phím chuột giữa. Quá tuyệt còn gì.


Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post