Thêm gadget theo dõi kết quả Euro 2008 vào iGoogle

Để làm được điều này bạn đăng nhập vào iGoogle. Bấm Add stuff, trang mới hiện ra bạn search với cụm từ Euro 2008 để tìm gadget có tên Euro 2008 - Résultats, Classement, Videos rồi bấm Add it now.
Bạn cũng có thể chèn gadget đó vào website hay blog bằng cách copy đoạn mã sau rồi dán vào chỗ cần thiết.Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post