Google Bard Đã Mở Cho Người Dùng Việt Nam

Sau một thời gian ngắn thử nghiệm Google Bard có giới hạn quốc gia thì nay Google đã cho phép người dùng từ Việt Nam được trải nghiệm dịch vụ. 
Qua một thời gian ngắn sử dụng mình thấy Bard khá ấn tượng, tuy nhiên hiện tại Bard chưa hỗ trợ giao tiếp bằng tiếng Việt như ChatGPT nhưng kết quả Bard trả lời lại có vẻ tốt hơn khi mà Google đã luôn cập nhật dữ liệu mới nhất cho dịch vụ này. Dưới đây mình thử hỏi mấy câu cơ bản và Bard trả lời khá ổn, kể cả lập trình đơn giản.Nếu bạn muốn dùng thử thì truy cập địa chỉ https://bard.google.com để đăng ký và chờ Google phê duyệt nhé. 

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post