Chào Mừng Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 2023


Trang chủ Google đã cho đăng logo mới chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 2023. Logo tái hiện hình ảnh người phụ nữ thời hiện đại tham gia vào mọi mặt đời sống xã hội khẳng định quyền bình đẳng và những phẩm chất cao quý của nữ giới.

Ngoài gia, khi bạn tìm kiếm với từ khóa [Ngày Quốc tế Phụ nữ] sẽ thấy hình ảnh chúc mừng của Google.


 

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post