Google Translate Tự Động Chuyển Sang Bàn Phím Phù Hợp Trên Gboard

Google Translate trên Android vừa mới được cập nhật một số cải tiến nâng cao trải nghiệm người dùng. Nếu bạn sử dụng Google Translate mà điện thoại đã có Gboard thì bộ gõ này sẽ tự động chuyển sang bàn phím của ngôn ngữ gốc mà bạn đang cần nhập. Điều này sẽ giúp bạn nhập đầy đủ và chính xác các ký tự của ngôn ngữ đó và cũng giúp người dùng không phải cài đặt thủ công trên Gboard. 


Bạn cũng có thể chuyển về bàn phím mặc định bằng cách bấm vào biểu tượng quả cầu. 

Nguồn: 9to5Google

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post