Tìm Hiểu Về Bố Cục Gmail Mới

Sau khi thông tin về phiên bản mới của Gmail, thì nay Google tiếp tục công bố chi tiết hơn về bố cục mới của giao diện Gmail. Ưu điểm của bố cục này sẽ là: 

  • Xem các ứng dụng của Google được tích hợp vào trình đơn chính của Gmail.
  • Xem trình đơn của ứng dụng cụ thể trong bảng điều khiển có thể thu gọn.
  • Nhận thông báo về tin nhắn mới trong tab Chat và Spaces thông qua thông báo dạng bong bóng.
  • Xem nhanh các ứng dụng dạng preview mà không cần chuyển đổi tab.

Bố cục tổng thể của Gmail mới

Xem preview phần Mail

Xem preview phần Chat

Xem preview phần Spaces


Vẫn như phiên bản cũ, bạn có thể ẩn thu gọn phần truy cập nhanh giữa các thành phần và cửa sổ Chat dạng pop-up vẫn hiển thị xuyên suốt. Tuy nhiên bạn có thể trả lời nhanh nay từ thông báo dạng bong bóng. 

Thông báo dạng bong nóng

Cửa sổ chat dạng pop-up


Hiện tại giao diện mới này đang ở giai đoạn chuyển giao nên người dùng có thể kiểm tra tài khoản của mình đã có hay chưa ngay trong phần Cài đặt. Nếu bạn không thích giao diện mới này có thể quay lại giao diện cũ nhưng chỉ có thể dùng bản cũ đến tháng 4 năm nay mà thôi.

Nguồn: Gmail Help

{fullWidth}

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post