Trứng Phục Sinh "Wordle" Ngay Trên Trang Tìm Kiếm Google


Nếu bạn tìm kiếm từ khóa [Wordle] trên Google thì sẽ bắt gặp trứng phục sinh mà các kỹ sư của hãng đưa vào cỗ máy tìm kiếm này. Cụ thể ở trang kết quả tìm kiếm, logo nhỏ Google đã được lật từng chữ cái để thành WORDLE như mô phỏng lại cách chơi của trò chơi ô chữ Wordle. 

Bạn có thể tìm hiểu về tác giả và cách chơi trò Wordle ở bài viết này

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post