Google Play Đã Bắt Đầu Hiển Thị Trạng Thái Cài Đặt Ứng Dụng

 Sau quá trình thử nghiệm từ Android 12 beta hồi tháng 5/2021, Google Play đã hiện thị tiến trình cài đặt ứng dụng ngay trên màn hình chính của điện thoại tương tự như bên iOS đã làm từ rất lâu. 
Khi bạn cài đặt ứng dụng từ Google Play thì sẽ thấy icon đen trắng của ứng dụng ngay trên màn hình chính với tình trạng tiến trình cài đặt tương ứng như: Downloading..., Installing... và Pending...

Hiện tại Google đã bắt đầu hiển thị tiền trình này trên các điện thoại chạy Android 11 trở lên nên bạn có thể nhìn thấy trong những ngày tới.

Nguồn: 9to5Google.com

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post