Google Tôn Vinh Món Phở Của Việt Nam


Trang chủ Google đã cho đăng logo mới tôn vinh món phở của Việt Nam. Ban đầu nhằm quảng bá ẩm thực Việt Nam ra toàn thế giới, ngày Phở Việt Nam được tổ chức lần đầu tiên vào ngày 12/12/2017, và sau đó ngày này đã được chọn là ngày hoạt động cộng đồng để quảng bá du lịch.

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post