Thủ Thuật Đặt Tên Label Bằng Emoji Trong Gmail 🏆

 Một thủ thuật nhỏ từ tài khoản @Beauté See tiết lộ bạn có thể đặt tên các Nhãn (Label) trong Gmail bằng các Emoji để cá nhân hóa hòm thư của bạn. 

Giờ đây khi bạn sửa tên Label từ khu vực điều hướng bên phải hoặc trực tiếp từ Labels trong Cài đặt có thể chèn các Emoji bằng cách bấm tổ hợp phím Windows + [dấu chấm] (đối với trên hệ điều hành Windows). 


Thủ thuật này có thể áp dụng cho đặt tên thư mục bên Drive và Tiêu đề bài viết ở Blogger như bạn thấy trong bài viết này.

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post