Ngày Khai Giảng 2021


Trang chủ Google Việt Nam cho đăng logo mới chào mừng ngày Khai giảng năm học mới 2021 ở nước ta. Do dịch bệnh covid-19 diễn ra phức tạp nên hầu hết các địa phương chọn khai giảng hôm 5/9 nhưng cũng có một số địa phương đã cho học sinh đi học từ hôm nay 1/9. 

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post