Tiêm Vắc-xin - Đeo Khẩu Trang - Bảo Vệ Cộng Đồng


Hôm nay, trang chủ Google cho đăng logo cổ động cho các hành động phòng chống dịch Covid-19 với khẩu hiệu "Tiêm Vắc-xin - Đeo Khẩu Trang - Bảo Vệ Cộng Đồng". Logo trên được link đến trang kết quả tìm kiếm với hướng dẫn người dân các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh từ Bộ Y Tế. 
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post