Gmail Cập Nhật Giao Diện Mới Hộp Tìm Kiếm

Gmail vừa cập nhật giao diện ô tìm kiếm đến toàn bộ người dùng trên phiên bản web của dịch vụ. Cụ thể có hai điểm được thay đổi là:

Biểu tượng tìm kiếm nâng cao mới:  Biểu tượng truy cập vào tìm kiếm nâng cao đã được thay đổi như hình bên dưới. Khi bạn nhấp vào biểu tượng này sẽ được truy cập vào phần tìm kiếm với các điều kiện nâng cao. 

Cập nhật lời nhắc trong ô tìm kiếm: Nếu bạn có sử dụng thêm Google Chat trong hòm thư Gmail thì sẽ thấy dòng chữ nhắc nhở mờ trong ô tìm kiếm sẽ là "search all conversations", còn nếu bạn chỉ sử dụng Gmail đơn thuần thì sẽ thấy "search mail" mà thôi. 

Google cho biết đợt cập nhật này chỉ là thay đổi về giao diện người dùng mà không có bản cập nhật tính năng tìm kiếm nâng cao nào cả.

Nguồn: Google Workspace Update blog 

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post