Gmail Tự Động Gắn Nhãn "Bên Ngoài" Khi Nhận Thư Từ Người Ngoài Tổ Chức

 Google cho biết họ sẽ tự động gắn nhãn (label) "Bên ngoài" (External) cho những thư được gửi từ người ngoài tổ chức của bạn khi bạn sử dụng mail tên miền riêng trong gói dịch vụ Google Workspace. Mục đích gắn nhãn "Bên ngoài" này như một cảnh báo người dùng phải thận trọng khi gửi và nhận mail, hạn chế được việc vô tình chia sẻ thông tin bí mật với người bên ngoài. 


Hiện tại nhãn này đã có trên Gmail bản web và các thiết bị Android, còn các thiết bị iOS sẽ được cấp nhật trong thời gian tới.

Nguồn: Google Workspace Update blog

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post