Google Lens Đã Có Mặt Trên Google Photos Bản Web

Cuối tháng 3/2021 vừa rồi, Google đã tích hợp sâu Google Lens vào ứng dụng quản lý ảnh Google Photos để có thể giúp bạn tìm kiếm ảnh tương tự, trích xuất chữ và dịch đoạn văn bản đó. Nay Google tiếp tục mang tính năng của Lens ra bản web của Photos tại địa chỉ photos.google.com.

Lens trên bản web của Google Photos sẽ giúp bạn trích xuất văn bản trong ảnh ra và dễ dàng copy nó nhanh chóng. 


Hi vọng sắp tới ngoài khả năng trích văn bản từ ảnh, Lens trên Google Photos bổ sung thêm tính năng tìm kiếm ảnh tương tự như những gì đã ở trên ứng dụng điện thoại. 

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post