Bộ Ứng Dụng Văn Phòng Của Google Bị Ngừng Dịch Vụ

Thông tin mới nhất mà mình vừa nắm được là một loạt các dịch vụ trong bộ công cụ văn phòng của Google bao gồm: Docs, Sheets, Slides, Drive và Classroom đã bị gián đoạn dịch vụ từ lúc 20h36 (GMT+7) ngày 12/4/2021. Qua kiểm tra mình thấy ứng dụng Drive vẫn có thể truy cập còn các ứng dụng còn lại rất khó truy cập.

Google Workspace down

Mình có truy cập trang Workspace Status Dashboard chính thức thì được thông báo cụ thể ở Google Docs như sau, các dịch vụ khác cũng có thông báo tương tự:

23:20 12/04/2021: Sự cố xảy ra với Google Docs đã được giải quyết. Chúng tôi xin lỗi nếu có gì bất tiện cho bạn, đồng thời cảm ơn bạn đã kiên nhẫn và liên tục ủng hộ chúng tôi. Hãy yên tâm rằng độ tin cậy của hệ thống là ưu tiên hàng đầu tại Google và chúng tôi không ngừng cải tiến để làm cho hệ thống của chúng tôi tốt hơn.
Hiện có văn bản về cách giải quyết khác bằng tiếng Anh. Hãy truy cập trang tiếng anh để xem cách giải quyết khác bằng tiếng Anh.

23:15 12/04/2021: Dịch vụ Google Docs đã được khôi phục cho một số người dùng và chúng tôi hy vọng có một cách giải quyết cho tất cả người dùng trong vòng 35 phút tiếp theo. Hãy lưu ý rằng khoảng thời gian này là mang tính ước tính và có thể thay đổi. Người dùng bị ảnh hưởng có thể truy cập vào Google Docs, nhưng họ sẽ thấy thông báo lỗi, độ trễ cao và/hoặc hành vi không mong muốn.
Hiện có văn bản về cách giải quyết khác bằng tiếng Anh. Hãy truy cập trang tiếng anh để xem cách giải quyết khác bằng tiếng Anh.

22:26 12/04/2021: Dịch vụ Google Docs đã được khôi phục cho một số người dùng và chúng tôi hy vọng sẽ có cách giải quyết cho tất cả người dùng sau một thời gian ngắn nữa. Hãy lưu ý rằng khoảng thời gian này mang tính ước tính và có thể thay đổi. Người dùng bị ảnh hưởng có thể truy cập vào Google Docs, nhưng họ sẽ thấy thông báo lỗi, độ trễ cao và/hoặc hành vi không mong muốn.
Hiện có văn bản về cách giải quyết khác bằng tiếng Anh. Hãy truy cập trang tiếng anh để xem cách giải quyết khác bằng tiếng Anh.

21:40 12/04/2021: Nhóm của chúng tôi vẫn đang tiếp tục điều tra sự cố này. Chúng tôi sẽ cung cấp bản cập nhật vào 23:00 12/04/2021 với thông tin đầy đủ hơn về vấn đề này. Cảm ơn vì sự kiên nhẫn của bạn. Người dùng bị ảnh hưởng có thể truy cập vào Google Docs, nhưng họ sẽ thấy thông báo lỗi, độ trễ cao và/hoặc hành vi không mong muốn.

20:36 12/04/2021: Chúng tôi đang điều tra các báo cáo về sự cố với Google Docs. Chúng tôi sẽ sớm cung cấp thêm thông tin. Người dùng bị ảnh hưởng có thể truy cập vào Google Docs, nhưng họ sẽ thấy thông báo lỗi, độ trễ cao và/hoặc hành vi không mong muốn.
Hiện có văn bản bổ sung bằng tiếng Anh. Hãy truy cập trang tiếng anh để xem văn bản bổ sung bằng tiếng Anh. {alertError}

Vậy đợt ngưng dịch vụ này trong gần 3 giờ, đây là tin rất xấu đối với Google khi nào họ phải cạnh tranh với các công ty khác có cung cấp dịch vụ tương tự như Microsoft. 

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post