Ngày Xuân Phân Và Thu Phân Năm 2021

Hôm nay ngày 20/03/2021, ở Việt Nam chúng ta được biết chính là ngày Xuân phân. Theo lịch cổ của Trung Quốc thì Xuân phân là ngày chính giữa của mùa xuân và đây cũng là một trong hai mươi tư tiết khí trong nông lịch. Tuy nhiên ở các nước phương Tây thì Xuân phân chính là ngày bắt đầu của Mùa xuân ở các quốc gia bắc bán cầu, thời điểm mặt trời ở gần xích đạo nhất và đi lên hướng bắc. Ngược lại, các quốc gia ở nam bán cấu thì hôm nay là ngày Thu phân hay ngày bắt đầu vào Mùa thu, ngày Mặt Trời ở gần xích đạo nhất và bắt đầu đi xuống hướng nam. 

Để chào đón ngày ngày, trang chủ Google một số quốc gia ở hai nửa bán cầu đã đăng logo đánh dấu bước chuyển mùa này. 

Ngày Xuân phân (Bắc bán cầu)

Ngày Thu phân (Nam bán cầu)


Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post