Ngày Nhà Giáo Cộng Hòa Séc Năm 2021

Ngày Nhà giáo Cộng hòa Séc (28/3/2021)

Trang chủ Google Séc đã đăng logo mới chào mừng ngày Nhà giáo của quốc gia châu Âu này. Đây là ngày tôn vinh các thầy cô giáo và những người làm trong ngành giáo dục. Mỗi một quốc gia sẽ chọn cho riêng họ Ngày Nhà giáo, ở Cộng hòa Séc là ngày 28/3 hàng năm, còn ở Việt Nam là ngày 20/11.Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post