Google Tôn Vinh Nghệ Thuật Cải Lương Của Việt Nam

Google tôn vinh nghệ thuật Cải Lương

Hôm nay, trang chủ Google Việt Nam đăng logo mới tôn vinh nghệ thuật Cải Lương ngay trong ngày Sân khấu Việt Nam (hay còn gọi là ngày tổ nghiệp, 12/8 âm lịch). 

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post