Ngày Hạ Chí Và Đông Chí Năm 2018

Hôm nay (21/12/2018) là ngày Đông Chí (ở Bắc bán cầu) và ngày Hạ Chí (ở Nam bán cầu), trang chủ Google cho đăng logo cho cả cả 2 sự kiện này ở từng quốc gia khác theo vị trí địa lý. Tôi Yêu Google xin được đăng cả 2 logo trên phục vụ bạn đọc.

Ngày Đông chí

Ngày Hạ chí
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post