Trang Blog Google Tiếng Việt Đổi Sang Tên Miền Mới


Gần đây, nếu bạn truy cập vào trang blog tiếng Việt chính thức của Google tại địa chỉ https://tiengvietgoogle.blogspot.com sẽ thấy tự động chuyển về tên miền mới https://vietnamese.googleblog.com. Đây là thay đổi cần thiết vì nó sẽ giúp người dùng dễ dàng nhận biết được các trang blog chính thức của Google. Việc chuyển tên miền này đã được Google chuyển đổi từ năm ngoái, tuy nhiên vẫn chưa toàn bộ cho các blog chính thức của hãng.

Ngay bây giờ bạn có thể theo dõi tin tức chính tức từ Google hay những tin tức Google ở Việt Nam theo địa chỉ mới trên.

Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post