Quốc Khánh Na Uy 2016


Trang chủ Google Na Uy cho đăng logo mới kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 202 của Vương quốc Na Uy (17/5/1814 – 17/5/2016).
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post