Google Giới Thiệu Công Cụ Kiểm Tra Website Trên Di Động Cho Webmaster

Nhận thấy di động là tương lai của web và ngày càng nhiều website tương thích rất tốt trên giao diện của của các thiết bị di động phục vụ tốt cho người dùng. Mới đây, nhóm Google Search Console giới thiệu một công cụ kiểm tra tính tương thích trên các thiết bị di động của các website, công cụ đó chính là Mobile Friendly Test.


Công cụ Mobile Friendly Test này thực chất là bản cập nhật từ công cụ tương tự mà Google đã giới thiệu từ năm 2014 là Mobile-Friendly Test và công cụ mới này sẽ được Google thay thế dần bản cũ kia với nhiều tính năng hơn. Một ưu điểm nữa của công cụ mới này là có thể hoạt động tốt trên môi trường di động, do vậy các bạn có thể sử dụng chúng ngay lập tức bằng cách truy cập vào địa chỉ: https://search.google.com/search-console/mobile-friendly.

[Theo Google Webmaster Central Blog]
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post