Nhật Thực Toàn Phần Năm 2016


Trang chủ Google vừa đăng logo mới cho sự kiện thiên nhiên kỳ thú là hiện tượng Nhật thực toàn phần diễn ra vào ngày 9/3/2016. Các nhà thiên văn cho biết, chỉ một dải nhỏ có thể quan sát được nhật thực toàn phần, gồm một vài khu vực đất liền Indonesia và các vùng biển thuộc Thái Bình Dương. Còn Việt Nam và phần lớn các nước châu Á - Thái Bình Dương chỉ quan sát được nhật thực một phần.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post