Mừng Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3


Hôm nay, trang chủ Google đã cho đăng toàn cầu logo mới mừng ngày quốc tế Phụ nữ 8/3 với hagtag #Tươnglaitôisẽ với thông điệp chia sẻ nguyện vọng của phụ nữ với toàn thế giới. Đặc biệt logo này được làm dưới dạng video nhóm thực hiện đã tới 13 thành phố trên khắp thế giới phỏng vấn 337 phụ nữ với thông điện "Tương lai tôi sẽ..." để truyền đạt mong muốn của họ.

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post