Kỷ Niệm 42 Năm Ngày Khánh Thành Cây Cầu Rio-Niterói

Kỷ Niệm 42 Năm Ngày Khánh Thành Cây Cầu Rio-Niterói

Trang chủ Google Brazil cho đăng logo mới kỷ niệm 42 năm ngày khánh thành cây cầu Rio-Niterói (4/3/1974 - 4/3/2016).

Rio-Niterói là một cây cầu theo kiểu thiết kế rầm hộp ở Vịnh Guanabara, Rio de Janeiro, Brazil. Cầu Rio-Nite rói nối thành phố Rio de Janeiro với thành phố tự trị Niterói. Hiện tại, đây là cây cầu bê tông dự ứng lực dài nhất ở Nam bán cầu, và dài thứ sáu trên toàn thế giới. Từ lúc xây dựng cho đến năm 1985, Rio-Niterói là cầu dài thứ hai thế giới, chỉ đứng sau Cầu cao tốc Hồ Pontchartrain. Cầu Rio-niteroi có tên gọi chính thức là “President Costa e Silva Bridge” theo tên vị tổng thống Brazil - người đã đề xuất việc xây dựng cầu. Hiện nay có khoảng 140.000 lượt xe lưu thông qua cầu mỗi ngày.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post