Blogger Giới Thiệu Featured Post

Cách đây không lâu, Blogger đã bổ sung thêm thành phần Featured Post vào danh mục Gadget mà họ hỗ trợ trong phần Layout. Featured Post sẽ giúp bạn đính duy nhất một bài viết mà bạn muốn nhấn mạnh với người đọc. Tuy nhiên do chỉ đính được một bài viết nên Featured Post sẽ không thể hiển thị nhiều bài viết theo dạng slide show đẹp mắt.


Để thêm thành phần này vào blog bạn chỉ cần chọn trong mục Layout rồi tùy chỉnh hiển thị cho hợp lý. Chúc bạn thành công.

[Theo: Blogger Buzz]
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post