“Đón Xuân Ất Mùi”

“Đón Xuân Ất Mùi”
“Đón xuân Ất Mùi” chính là tác phẩm của em Lê Hiếu, 8 tuổi, đến từ Đồng Nai là tác phẩm dành được giải thưởng cao nhất trong cuộc thi Doodle 4 Google với chủ đề "Ước mơ của em". Tác phẩm này được Google Việt Nam đăng trong ngày hôm nay (1/6) cho đúng ngày Quốc tế Thiếu nhi.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post