Kỷ Niệm Ngày Hiến Pháp Đan Mạch 2015

Kỷ Niệm Ngày Hiến Pháp Đan Mạch 2015

Trang chủ Google Đan Mạch mới đăng logo mới kỷ niệm ngày Hiến pháp cho quôc gia Bắc Âu này (05/06/2015). Vào ngày 05/06/1849, vua Frederik VII ký thông qua hiến pháp. Luật này chuyển quốc gia Đan Mạch từ một vương quốc do một người cai trị sang một quốc gia theo chính thể quân chủ lập hiến với chế độ tam quyền phân lập. Quyền lập pháp ở trong tay quốc hội, quyền hành pháp do chính phủ đảm nhiệm và quyền tư pháp độc lập.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post