Ngày Đầu Tiên Mùa Măng Tây Ở Đức


Hôm qua, trang chủ Google Đức cho đăng logo đánh dấu ngày đầu tiên của mùa măng tây ở Đức (15/4/2015).
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post