Google Và Cộng Đồng LGBT

Kể từ năm 2008, hãng tìm kiếm Google luôn thể hiện quan điểm ủng hộ cộng đồng LGBT (viết tắt của cụm từ lesbian, gay, bisexual, và transgender/transsexual people) thông qua hiện thị dải màu 7 màu sắc ở trang chủ tìm kiếm và đến năm nay (2014) cũng không ngoại lệ. Hôm nay nếu bạn tìm kiếm với một số từ khóa như [gay], [lgbt], [lesbian], [transgender], [queer] hoặc một số từ khóa có chứa các từ trên sẽ thấy Google trang trí thanh điều hướng (navigation menu) nhiều màu sắc.

Google Và Cộng Đồng LGBT

Bạn có thể xem lại các kết quả tìm kiếm của một số năm trước như 2010, 2011.

Google OS
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post