Kỷ Niệm 107 Năm Ngày Sinh Nhà Khoa Học Rachel Carson

Kỷ Niệm 107 Năm Ngày Sinh Nhà Khoa Học Rachel Carson

Google Australia vừa đăng logo kỷ niệm 107 năm ngày sinh của nhà nữ khoa học Rachel Carson (27/05/1907 - 27/05/2014).

Rachel Louise Carson (27 tháng 5 năm 1907 – 14 tháng 4 năm 1964) là nhà động vật học và sinh học biển sinh tại Pittsburgh, Hoa Kỳ. Tác phẩm nổi tiếng của bà, Mùa xuân thầm lặng (Silent Spring), được ghi nhận là đã làm xuất phát điểm cho phong trào bảo vệ môi trường trên toàn cầu. Mùa xuân thầm lặng tạo ra một ảnh hưởng sâu rộng tại Hoa Kỳ và làm thay đổi chính sách quốc gia về thuốc trừ sâu. Rachel Carson được truy tặng huân chương tổng thống về tự do (Presidential Medal of Freedom).

Khi chúng ta quan tâm đến bản chất và những điều kỳ lạ của vũ trụ xung quanh chúng ta nhiều hơn, chúng ta sẽ giảm thiểu được những tác động phá hoại. – Rachel Carson
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post